Prace Magisterskie z Analizy Statystycznej | Pisanie Prac Lublin

Prace magisterskie z analizy statystycznej

Analiza statystyczna koncentruje się na badaniu i interpretacji zebranego materiału statystycznego w celu ujawnienia w nim określonych prawidłowości i związków oraz formułowanie na ich podstawie wniosków. Analiza statystyczna w szczególności obejmuje badanie struktury, dynamiki, natężenia i współzależności.

Nadrzędnym celem jest pomoc w uporaniu się z problemem analizy statystycznej. Przygotowuję zakres analizy, następnie po jej akceptacji lub ewentualnych zmianach, następuje opracowywanie wyników. Materiał przesyłam wraz z wykresami, tabelami, wynikami i ich opisem. Służę również pomocą merytoryczną, wytłumaczenie wykonanej analizy statystycznej oraz uwagi, wskazówki i zalecenia. Wieloletnie doświadczenie pozwala mi wskazać najważniejsze sugestie, dotyczące konkretnej analizy statystycznej, a więc co zmienić i jak.


Prace magisterskie - analiza statystyczna

Oferuję również pomoc w zaplanowaniu badan ilościowych, opisie metody badawczej oraz zaprojektowanie badania.

Ważnym etapem analizy statystycznej jest sprecyzowanie dokładnie planu badawczego, plan taki obejmuje: dobór osób badanych, narzędzia badawcze (kwestionariusze, ankiety, programy komputerowe), opracowanie przebiegu badania oraz spis analiz statystycznych, które należy wykonać po przeprowadzonym badaniu.

Specjalizuję się również w tworzeniu ankiet i kwestionariuszy badawczych, z zachowaniem poprawnej metodologii badawczej.