Pisanie prac z Administracji

Przykładowe tematy prac magisterskich:

 • Dane osobowe i ich przetwarzanie w Polsce a standardy UE
 • Podstawy prawne i zasady finansowania samorządu gminnego
 • Kompetencje samorządu województwa w zakresie ochrony zdrowia
 • Zmiany w gospodarce polskiej
 • Reforma administracyjna kraju i jej skutki na przykładzie wybranego województwa
 • Organy ochrony danych osobowych
 • Prywatyzacja Służby Zdrowia na przykładzie SPZOZ
 • Rola i zadania Najwyższej Izby Kontroli
 • Międzynarodowe doświadczenia w systemie ochrony zdrowia a polskie realia i możliwości
 • Najważniejsze zmiany w procesie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • Samorządowy SP ZOZ
 • Internet a dane osobowe
 • Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • Kompetencje gmin w zakresie ochrony zdrowia
 • Ochrona danych osobowych jako zagadnienie prawne
 • Procedura formalno-prawna i administracyjna podejmowania działalności gospodarczej

Jeżeli chcesz zlecić napisanie pracy magisterskiej lub licencjackiej na jeden z zaprezentowanych tematów lub też temat podobny, skontaktuj się z naszą firmą. Na stronie przedstawiamy tylko przykładowe tematy prac w poszczególnych dziedzinach. Jeśli liczą się dla ciebie efekty, wybierz profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem w pisaniu prac!