Pisanie prac z Zarządzania

Przykładowe tematy prac magisterskich:

  • Analiza strategiczna
  • Realizacja polityki produktu w analizowanym podmiocie
  • Zarządzanie sprzedażą w handlu detalicznym na przykładzie podmiotu
  • Tworzenie strategii firmy
  • Analiza makrootoczenia i otoczenia konkurencyjnego podmiotu
  • Analiza strategiczna podmiotu
  • Strategia rozwoju na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
  • Miejsce produktu w działalności marketingowej
  • Produkt jako główny element marketingu na przykładzie wybranego podmiotu

Jeżeli chcesz zlecić napisanie pracy magisterskiej lub licencjackiej na jeden z zaprezentowanych tematów lub też temat podobny, skontaktuj się z naszą firmą. Na stronie przedstawiamy tylko przykładowe tematy prac w poszczególnych dziedzinach. Jeśli liczą się dla ciebie efekty, wybierz profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem w pisaniu prac!