Pisanie prac z Analizy

Przykładowe tematy prac magisterskich:

 • Analiza kosztów wybranego podmiotu
 • Analiza porównawcza wybranych spółek giełdowych
 • Wybrane aspekty bezrobocia absolwentów na przykładzie regionu
 • Analiza podatkowych dochodów wybranej gminy
 • Diagnoza sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki w procesie podejmowania decyzji strategicznych
 • Rozliczenie z Urzędem Skarbowym osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej
 • Ocena kondycji finansowej wybranego podmiotu
 • Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
 • Funkcjonowanie służby zdrowia z badań własnych
 • Działalność Zakładu Opieki Zdrowotnej na przykładzie wybranej jednostki
 • Analiza wydatków budżetu wybranej gminy
 • Analiza rentowności Spółki
 • Analiza podatkowych źródeł dochodów na przykładzie wybranej gminy
 • Analiza wpływów podatkowych na przykładzie danego Urzędu Skarbowego
 • Analiza działalności zakładu opieki zdrowotnej
 • Analiza bezrobocia w Polsce
 • Analiza wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie wybranego US
 • Znaczenie podatków w dochodach gminy

Jeżeli chcesz zlecić napisanie pracy magisterskiej lub licencjackiej na jeden z zaprezentowanych tematów lub też temat podobny, skontaktuj się z naszą firmą. Na stronie przedstawiamy tylko przykładowe tematy prac w poszczególnych dziedzinach. Jeśli liczą się dla ciebie efekty, wybierz profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem w pisaniu prac!