Pisanie prac z Bankowości

Przykładowe tematy prac magisterskich:

 • Działalność kredytowa banku
 • Emisja i obrót euroobligacjami
 • Banki spółdzielcze w Polsce
 • Rola i zadania RPP
 • Prawne sposoby dochodzenia przez bank roszczeń
 • Metody oceny zdolności kredytowej przez banki
 • Funkcjonowanie banków spółdzielczych w polskim systemie bankowych
 • Kredyt jako produkt bankowy
 • Euroobligacje jako sposób zaciągania zobowiązań na rynku międzynarodowym
 • Prawne sposoby zabezpieczenia kredytów
 • Ewolucja rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, na przykładzie wybranego banku
 • Euroobligacje na rynku międzynarodowym
 • Metodologiczne podstawy oceny zdolności kredytowej
 • Kredyty w prawie bankowym

Jeżeli chcesz zlecić napisanie pracy magisterskiej lub licencjackiej na jeden z zaprezentowanych tematów lub też temat podobny, skontaktuj się z naszą firmą. Na stronie przedstawiamy tylko przykładowe tematy prac w poszczególnych dziedzinach. Jeśli liczą się dla ciebie efekty, wybierz profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem w pisaniu prac!