Pisanie prac magisterskich - Prawo podatkowe

Prawo podatkowe obejmuje wiedze z zakresu istniejącego systemu podatkowego. Jest to bardzo rozległa dziedzina obejmująca problematykę opodatkowania podatkami bezpośrednimi i pośrednimi, VAT, akcyza, podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych itp. Obecnie aktualnymi zagadnieniami staje się opodatkowanie w UE. Typowymi tematami prac magisterskich, licencjackich itp. należą:
  • Formy opodatkowania osób prowadzących działalność gospodarczą
  • Optymalizacja podatkowa
  • Źródła dochodów osób fizycznych i opodatkowanie
  • Charakterystyka i analiza dochodów budżetu państwa w okresie kilkuletnim
  • Dochody budżetu gminy i ich analiza
  • Analiza podatku dochodowego od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w wybranym Urzędzie Skarbowym
  • Zmiany w rozliczeniu osób fizycznych tytułu podatku dochodowego i ich wpływ na wymiar podatku
  • Przedawnienie zobowiązania podatkowego
  • Specyfika podatku od wartości dodanej
  • Znaczenie podatków pośrednich dla budżetu państwa
Wymienione zagadnienia to tylko niewielka część możliwych do opracowania zagadnień z prawa podatkowego. Jeśli są Państwo zainteresowani profesjonalną pomocą w pisaniu pracy magisterskiej, licencjackiej lub zaliczeniowej, proszę się skontaktować. Pomoc w pisaniu każdego opracowania a zwłaszcza ze specjalistycznych dziedzin należy powierzyć osobom, które dobrze znają zagadnienie zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Zlecenie pomocy pisania pracy magisterskiej, licencjackiej lub innej osobie przypadkowej może skończyć się w najlepszym przypadku stratą pieniędzy a w najgorszym utratą dyplomu.