Pisanie prac magisterskich z prawa

Przykładowe tematy prac magisterskich:

 • Tryb postępowania a postępowanie odrębne w procesie cywilnym
 • Najważniejsze zmiany w procesie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w ostatnim dziesięcioleciu
 • Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego
 • Charakter prawny przetargu
 • Kompetencje powiatów w zakresie ochrony zdrowia
 • Powództwo jako forma dochodzenia roszczeń
 • Procesy prowadzenia i usprawnienia działalności gospodarczej
 • Formy opodatkowania działalności gospodarczej
 • Właściwe sposoby rozpoznania spraw cywilnych
 • Inne niż powództwo formy dochodzenia roszczeń przed sądem
 • Zapłata podatku jako forma wygaśnięcia zobowiązania podatkowego
 • Niewłaściwe rozpoznanie sprawy (tryb i rodzaj postępowania)
 • Dochodzenie roszczeń w procesie sądowym
 • Podstawy prawne funkcjonowanie SPZOZ
 • Pobór podatku
 • Procedura formalno-prawna i administracyjna podejmowania działalności gospodarczej
 • Formy opodatkowania działalności gospodarczej osób fizycznych i prawnych

Jeżeli chcesz zlecić napisanie pracy magisterskiej lub licencjackiej na jeden z zaprezentowanych tematów lub też temat podobny, skontaktuj się z naszą firmą. Na stronie przedstawiamy tylko przykładowe tematy prac w poszczególnych dziedzinach. Jeśli liczą się dla ciebie efekty, wybierz profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem w pisaniu prac!