Pisanie prac z Projektów

Przykładowe tematy prac magisterskich:

 • Projekt techniczno-technologiczny wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego
 • Zarządzanie systemem danych - studium przypadku
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
 • Projekt produkcyjny
 • Projekt z rachunkowości zarządczej wybranej firmy
 • Projekt inwestycyjny wybranego przedsiębiorstwa
 • Studium analityczno-koncepcyjne systemu informatycznego do obsługi zadań
 • Biznes plan przedsiębiorstwa produkcyjno - handlowego
 • Studium przypadku - zarządzaniem projektem
 • Rachunkowość zarządcza - studium przypadku
 • Projekt systemu ośrodków odpowiedzialności - centra wynikowe i kosztowe
 • Projekt zarządzanie systemem informacji
 • Projektowanie budżetu w rachunkowości zarządczej na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie finansowym
 • Projekt wielopoziomowego rachunku zysków i strat w wybranej jednostce

Jeżeli chcesz zlecić napisanie pracy magisterskiej lub licencjackiej na jeden z zaprezentowanych tematów lub też temat podobny, skontaktuj się z naszą firmą. Na stronie przedstawiamy tylko przykładowe tematy prac w poszczególnych dziedzinach. Jeśli liczą się dla ciebie efekty, wybierz profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem w pisaniu prac!