Pisanie prac z Rachunkowości

Przykładowe tematy prac magisterskich:

 • Papiery wartościowe stosowane w obrocie gospodarczym
 • Odpisy amortyzacyjne aktywów trwałych nabytych w drodze leasingu
 • Ewidencja zakupu i sprzedaży zapasów na przykładzie wybranej Spółki
 • Zakładowy plan kont wybranej jednostki budżetowej
 • Księgowe ujęcie środków pieniężnych
 • Analiza przychodów i kosztów wybranego podmiotu
 • Ewidencja księgowa wybranych papierów wartościowych w przedsiębiorstwie
 • Problematyka opodatkowania zakupów dokonanych w drodze leasingu
 • Zawartość informacyjna w sprawozdaniach finansowych
 • Ewidencja obrotu gotówkowego w wybranej jednostce
 • Prawny charakter leasingu
 • Obrót towarowy i jego ewidencji w jednostkach handlu detalicznego
 • Ewidencja obrotu bezgotówkowego w wybranej Spółce

Jeżeli chcesz zlecić napisanie pracy magisterskiej lub licencjackiej na jeden z zaprezentowanych tematów lub też temat podobny, skontaktuj się z naszą firmą. Na stronie przedstawiamy tylko przykładowe tematy prac w poszczególnych dziedzinach. Jeśli liczą się dla ciebie efekty, wybierz profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem w pisaniu prac!