Pisanie prac - Rachunkowość

Rachunkowość jest dziedziną specjalistyczną, mimo, że w literaturze przedmiotu dobrze zdiagnozowaną nie należy do łatwych. Trudność rachunkowości wiąże się z jej obszernością, wiedza na jej temat nie może być fragmentaryczna. W praktyce jak również i w opracowaniach literaturowych spotyka się podział na tzw. moduły dla przykładu: środki trwałe, rozrachunki, środki pieniężne, przychody i koszty itd. Wybrane najbardziej ciekawe opracowania mogące posłużyć do własnej inspiracji w pisaniu pracy magisterskiej to:
 • Ewidencja papierów wartościowych funkcjonujących w obrocie gospodarczym
 • Problematyka bilansowa i podatkowa odpisów amortyzacyjnych rzeczowych aktywów trwałych nabytych w formie leasingu
 • Ewidencja księgowa transakcji kupna i sprzedaży materiałów i towarów w wybranej jednostce.
 • Rola i znaczenie zakładowego planu kont w jednostce budżetowej
 • Ewidencja księgowa środków pieniężnych
 • Ewidencja przychodów i kosztów wybranej jednostki gospodarczej
 • Księgowe ujęcie papierów wartościowych na przykładzie wybranej Spółki
 • Opodatkowanie transakcji leasingowych
 • Elementy i treść sprawozdania finansowego
 • Ewidencja i dokumentacja środków pieniężnych w wybranej Spółce
 • Prawna i księgowa problematyka leasingu
 • Ewidencja księgowa obrotu towarowego w wybranej jednostce handlu detalicznego
 • Wycena i ewidencja obrotu bezgotówkowego w wybranym przedsiębiorstwie
Wymienione zagadnienia to tylko niewielka część możliwych do opracowania zagadnień z dziedziny rachunkowości. Jeśli są Państwo zainteresowani profesjonalną pomocą w pisaniu pracy magisterskiej, licencjackiej lub zaliczeniowej, proszę się skontaktować. Pomoc w pisaniu każdego opracowania a zwłaszcza ze specjalistycznych dziedzin należy powierzyć osobom, które dobrze znają zagadnienie zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Zlecenie pomocy pisania pracy magisterskiej, licencjackiej lub innej osobie przypadkowej może skończyć się w najlepszym przypadku stratą pieniędzy a w najgorszym utratą dyplomu.