Pisanie prac

Firma od wielu lat realizuje zlecenia z następujących dziedzin: ekonomia, rachunkowość, finanse, bankowość, psychologia, ma także doświadczenie w robieniu różnego rodzaju analiz. Opracowujemy części analityczne na podstawie danych liczbowych dostarczonych przez klienta lub samodzielnie poszukujemy niezbędnych statystyk. To co wyróżnia nas spośród konkurencyjnych ofert w Internecie to przede wszystkim wieloletnie doświadczenie w zakresie pisania prac oraz biegłość osoby piszącej zlecenie w danej tematyce. Nie realizujemy prac z dziedzin na temat, której nie posiadamy szerokiej i gruntownej wiedzy. Naszym kolejnym atutem jest fakt, że nie korzystamy z pośredników. W czasie realizowania zlecenia klient ma stały kontakt z osobą piszącą prace, w razie jakichkolwiek wątpliwości albo poprawek możliwy jest kontakt osobisty, telefoniczny lub elektroniczny. Jako jedyni na rynku dajemy państwu pełną gwarancje, że dana praca będzie napisana rzetelnie i fachowo. Na swoim koncie mamy ponad 12 lat doświadczenia w pisaniu prac magisterskich, licencjackich itp. Przez ten czas obsłużyliśmy ponad 2000 klientów. W każdej niemalże transakcji współpraca zakończyła się sukcesem i zadowoleniem obu stron. Dzięki takiemu doświadczeniu, mieliśmy okazje zmierzyć się z wieloma problemami i wiemy jak skutecznie je rozwiązywać, oto przeszkody jakie może napotkać student, który pisze prace magisterską lub licencjacką:
 • Promotor - podczas naszej wieloletniej pracy mieliśmy okazje doświadczać różnego rodzaju trudności związanych z promotorem, wiemy już jak należy z daną osobą rozmawiać, na co można się zgadzać, a z czym należy dyskutować. Student powinien pamiętać, że nie ma obowiązku spełniać wszystkich „zachcianek” promotora, musi on jedynie zrealizować temat w podanym zakresie. Zdarzają się sytuacje. kiedy trafiają do nas klienci, którzy, dla przykładu, zmieniali plan pracy dziesięciokrotnie i żaden z dotychczasowych nie został przyjęty. W takich sytuacjach, proponujemy zmianę osoby nadzorującej pracę
 • Brak znajomości tematu - zdarzało się że trafiali do nas studenci, których zadaniem była realizacja tematu z dziedziny w której nie posiadali oni żadnej wiedzy. W takiej sytuacji, w zależności od zaistniałych okoliczności student może mieć problemy podczas rozmowy z promotorem lub ustalania szczegółów dotyczących pracy. Taka osobą, może zostać łatwiej oszukana, gdyż nie potrafi sprawdzić czy zleceniobiorca posiada odpowiednią do napisania pracy wiedzę. Innym problemem może być mała znajomość danej dziedziny przez promotora, ponieważ nie znając się na zagadnieniu, może on wymagać rzeczy niemożliwych do zrealizowania.
 • Temat - student powinien się głęboko zastanowić nad wyborem tematu który będzie realizował. Należ zadać sobie pytanie: czy dany temat jest możliwy do zrealizowania, czy są dostępne dane lub materiały na których można by było się oprzeć, czy nie jest zbyt szeroki lub zbyt wąski. Dobór odpowiedniego tematu znacznie ułatwia późniejszą pracę.

To jedynie kilka najważniejszych aspektów związanych z pisaniem pracy i pomocą w pisaniu prac.

Pisanie prac magisterskich

Pisanie prac magisterskich oraz pomoc w pisaniu pracy, należy do działalności o charakterze naukowym. Każda praca naukowa musi spełniać określone wymogi. Dobra praca magisterska może być napisana jedynie przez osobę, która dobrze zna problematyką danego zagadnienia i ma doświadczenie wykonywaniu takich zleceń.

Aktualnie większość prac magisterskich oraz prac licencjackich przechodzi przez program plagiat. Ten fakt staje się jednym z ważniejszych powodów, dla których, wiarygodność i rzetelność wybranej firmy (osoby) piszącej prace jest tak ważna. Firma jako jedyna na rynku gwarantuje Państwu:

 • Rzetelność w opracowaniu danej problematyki
 • Biegłą znajomość zagadnienia, które ma być tematem opracowania
 • Biegłą znajomość zasad edytorskich pisania prac
 • Żadnych pośredników
 • Stały kontakt z osobą piszącą
 • Gwarancję antyplagiatową
 • Firma w żadnym wypadku nie narazi Państwa na stratę dyplomu i pieniędzy

Czas oczekiwania na pomoc w pisaniu prac magisterskich dostosowany jest do potrzeb i realnych możliwości dotyczących w tym zakresie. Cała treść przygotowanego materiału posiada odpowiednie źródła, opatrzone w rzetelne przypisy. Każdy temat opracowywany jest na indywidualne zlecenie, zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy. Przyjmuje się, że osoba pisząca pracę magisterską, nanosi wszelkie poprawki w czasie od 7 do 12 dni, od chwili ich dostarczenia.


Prace magisterskie pisane na zlecenie

Aby pomoc w pisaniu pracy magisterskiej, była satysfakcjonująca dla obu stron, należy bardzo dokładnie określić zakres wzajemnej współpracy, w przeciwnym wypadku może dojść do nieporozumień.

Ze względu na bogatą problematykę z dziedziny ekonomii, badań, i jak też różnorakie koncepcje realizacji pomocy w pisaniu prac magisterskich o przyjęciu zlecenia decyduje wyłącznie zagadnienie. Zasadą jest odmowa pomocy w pisaniu pracy magisterskiej w tematach, w których firma nie jest biegła. Jeśli podany temat jest możliwy do realizacji, wówczas określa się dokładnie zakres pomocy, termin i cenę. Wszystko to zależy od:

 • Zakresu tematu
 • Stopnia trudności opracowania tematu
 • Obszerności zagadnienia
 • Okres czasowy (im krótszy tym wyższy koszt)
 • Dostępność materiałów
 • Wymagana obszerność opracowania

Należy pamiętać, że żadna firma nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie przesłanych materiałów związanych z pomocą w pisaniu prac. Firma pisząca prace magisterskie nie ponosi również odpowiedzialności za wykorzystanie opracowań naukowych w sposób naruszający przepisy prawa autorskiego. Wszelkie czynności w zakresie pisania prac magisterskich należy traktować, jako pomoc w tworzeniu własnej autorskiej pracy. Opracowany materiał powinien służyć, jako inspiracja do własnej pracy magisterskiej czy tez licencjackiej.

Całość przygotowanego materiału jest pracą jednorazową. Firma w żadnym wypadku nie prowadzi dalszej sprzedaży ani nie udostępnia jakichkolwiek i kiedykolwiek wykonanych opracowań, związanych z pomocą w pisaniu prac. Wszystko po to, aby zapewnić jak największy komfort współpracy oraz zagwarantować bezpieczną aczkolwiek kosztowną pomoc w pisaniu prac magisterskich lub też licencjackich.

Przedstawienie propozycji zakresu pomocy pisania pracy jest usługą w pełni bezpłatną. Zleceniodawca po otrzymaniu materiału ma czas na ewentualne wyjaśnienia (związane z pomocą w pisaniu prac, pisaniu pracy magisterskiej, pracy z analizy ekonomicznej), korekty i uwagi, które przysyła w formie pisemnej. Ustalona cena uwzględnia zawsze naniesieni korekt i innych sugestii. W miarę możliwości, wszelkie dokładne warunki współpracy są ustalane indywidualnie a ich zakres potwierdzany jest e-mailem lub na inny wskazany adres.

Otrzymane materiały proszę traktować wyłącznie, jako pomoc w pisaniu własnej pracy.
Opracowane materiały mogą być wykorzystane jedynie zgodnie z ustawą o prawie autorskim jak również w sposób nie naruszając art. 272 KK