Korekta i Poprawa prac

Korekta prac to bardzo czasochłonne zajęcie, bowiem każda Korekta prac to dokładne zapoznanie się z poprawiana pracą Często sama Korekta prac dotyczy tekstu, który był pisany (często skopiowany) przez inną osobę, niż osoba dokonująca korekty prac. Często też osoba zainteresowana korektą prac nie zna swojej pracy i sama nie umie ocenić możliwości poprawy pracy. W związku z tym każda osoba, która chce aby jej praca została dobrze poprawiona powinna oczekiwać od osoby poprawiającej jej prace umiejętności tematu oraz rzetelności poprawy prac. Każda wiadomość z pytaniem o korektę prac powinna zawierać dokładny temat pracy, szczegółowy zakres korekty pracy, termin wykonania tych poprawek. Dobrze jest jeśli osoba chcąca poprawić swoją prace zwyczajnie ją prześle do wglądy, tak aby można było uczciwie ocenić czy przesłany materiał w ogóle nadaje się do poprawy prac, w jakim czasie taką korektę można przygotować i ostania sprawa to cena korekty prac. Jest możliwość poprawy prac bez zapoznania się z materiałem, jeżeli korekta w zasadzie sprowadza się do opracowania od nowa określonego materiału.

Często w przesłanych dokumentach korekty wymagają tabele, rysunki i wykresy. Obecnie coraz częściej do prac kopiowane są wykresy i tabele z różnych dokumentów. Należy zaznaczyć, że skopiowanych tabel i wykresów w postaci zdjęcia nie poprawia się tylko, Korekta pracy w tym zakresie polega na wykonania od nowa tabeli lub wykresu. Cena za korektę pracy polegającą na sporządzeniu zarówno tabel jak i wykresów zależy od ilości kategorii występujących na wykresach, tabelach, od np. zakresu czasowego, którego dotyczy Korekta prac.

Często również jest potrzeba korekty pracy w zakresie literatury i tu Korekta prac może dotyczyć dwóch rodzajów poprawy prac. Pierwszy rodzaj korekty prac polega na sprawdzeniu, czy podane źródła w przypisach są zgodne z literatura w spisie bibliografii. Drugi rodzaj korekty prac polega na sprawdzeniu i poprawie w całej pracy przypisów dolnych. Często również zdarza się tak, że trzeba poprawić pracę i dopisać zwyczajnie literaturę. Korekta pracy, w której brak jest literatury do już istniejącego tekstu w zasadzie jest niemożliwa, bowiem nie ma takiej możliwości, aby do istniejących treści poprawianej pracy szukać książek a następnie miejsca w książce, gdzie dany akapit czy treść została zamieszczona w pracy. Korekta pracy wówczas sprowadza się do intuicyjnego wskazania publikacji, ale bez dokładnego podania strony.

Korekta prac, które zostały szczegółowo wycenione w ściśle ustalonym zakresie są poprawiane do skutku, oznacza to, że w przypadku, kiedy będzie potrzeba kolejnej korekty pracy, to nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty. Natomiast należy mieść świadomość, że Korekta prac, których autor jest nieznany nie dotyczy poprawy całej pracy i odpowiedzialności za nią przez osobę dokonująca korekty prac. Często istnieje błędne przekonanie, ze jak zlecę korektę prac to wówczas za tą pracę zleceniobiorca w całości odpowiada. Odpowiedzialność dotyczy wyłącznie tych elementów korekty prac, które zostały dokładnie określone w trakcie wymiany informacji o korekcie pracy, terminie korekty prac oraz cenie za elementy, które będą przedmiotem korekty pracy.