Pisanie prac z Analizy bankowości

Przykładowe tematy prac magisterskich:

 • Analiza depozytów jako źródło pozyskiwania środków pieniężnych na przykładzie banku
 • Restrukturyzacja banków spółdzielczych
 • Ocena zdolności kredytowej wybranego podmiotu
 • Metody oceny zdolności kredytowej na przykładzie wybranego banku
 • Ryzyko kredytowe w działalności banków komercyjnych
 • Działalność banków spółdzielczych w Polsce
 • Rodzaje ryzyka kredytowego oraz sposoby jego minimalizacji
 • Analiza porównawcza rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych oraz produktów związanych różnych banków
 • Rodzaje kredytów oferowanych przez bank oraz zasady ich udzielania
 • Aktualne problemy spółdzielczości bankowej
 • Kondycja i analiza portfeli kredytowych banków komercyjnych

Jeżeli chcesz zlecić napisanie pracy magisterskiej lub licencjackiej na jeden z zaprezentowanych tematów lub też temat podobny, skontaktuj się z naszą firmą. Na stronie przedstawiamy tylko przykładowe tematy prac w poszczególnych dziedzinach. Jeśli liczą się dla ciebie efekty, wybierz profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem w pisaniu prac!